Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

Hoạt động thu hút khách du lịch Hàn Quốc tại thị trường du lich Hà Nội


Tổng quan về điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước Hàn Quốc - tìm hiểu nét đặc trưng và các sở thích tiêu dùng của khách du lịch Hàn Quốc. Phân tích mối quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc về các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, du lịch… tạo cơ sở cho hoạt động thu hút khách du lịch Hàn Quốc. Phân tích thực trạng hoạt động thu hút khách du lịch Hàn Quốc: điều kiện thu hút và tình hình khách du lịch Hàn Quốc đến Hà Nội, các chương trình, dịch vụ du lịch phục vụ khách Hàn Quốc, công tác xúc tiến, triển khai các dự án đầu tư du lịch, sự phối hợp giữa sở Văn hóa Thể thao Du lịch với các doanh nghiệp du lịch tạo thị trường tốt cho khách du lịch. Đánh giá chung về hoạt động này. Đưa ra các quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Hà Nội, đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Hà Nội như: Phát huy vai trò định hướng cho doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với thị hiếu khách; triển khai đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ khách du lịch Hàn Quốc; tăng cường hoạt động xúc tiến sang thị trường Hàn Quốc; tăng cường hoạt động thanh tra, quản lý doanh nghiệp kinh doanh du lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm; phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm….
Authors:

Mai, Chánh Cường
Keywords: Du lịch học
Hà Nội
Hàn Quốc
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 127 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17471
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Sáng tác văn học của Gia Định tam gia xã thời Nguyễn

Giới thiệu khái quát bối cảnh thời đại và thân thế, sự nghiệp của “Gia Định tam gia” – ba văn sĩ tài hoa của đất Gia Định xưa là Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhơn Tĩnh. Trình bày các kết quả nghiên cứu về “Gia Định tam gia” thông qua việc phân tích các tác phẩm văn học của từng người, tìm hiểu các giá trị nội dung và nghệ thuật được các tác giả gửi gắm trong đó, đặt các giá trị đó trong mối quan hệ với văn chương hậu kì trung đại, bước đầu tìm hiểu quan niệm nghệ thuật cũng như phong cách riêng của mỗi người, trong đó nêu bật khuynh hướng bình dân hóa và khuynh hướng bộc lộ con người cá nhân trong sáng tác của ba tác gia này. So sánh những điểm chung và điểm khác biệt giữa các tác gia nhằm mang đến cho các nhà nghiên cứu và độc giả quan tâm một cái nhìn sâu hơn về các trước tác của “Gia Định tam gia” cũng như ý nghĩa của mảng thơ văn này đối với văn học dân tộc.
Authors:


Phạm, Quỳnh An
Keywords: Gia Định tam gia thi xã
Nhà Nguyễn
Phê bình văn học
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 114 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17390
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Biểu tượng nghệ thuật trong tiểu thuyết của Albert Camus


Nghiên cứu một cách hệ thống và chuyên sâu về biểu tượng nghệ thuật cũng như vai trò của nó trong ba tác phẩm của tác giả Albert Camus là Kẻ xa lạ, Dịch hạch, Sa đọa. Khảo sát và phân tích ba tiểu thuyết trên để làm sáng tỏ tính biểu tượng là một nét phong cách nghệ thuật độc đáo của Camus, đó là biểu tượng về không gian, thời gian và một số hình ảnh biểu tượng khác. Khẳng định vai trò của biểu tượng nghệ thuật trong việc thể hiện tính cách nhân vật và tư tưởng tác giả trong các tiểu thuyết của Camus. Trên cơ sở đó, đưa ra một số gợi ý cho độc giả về cách đọc biểu tượng đối với các tiểu thuyết của nhà văn Camus nói riêng và tiểu thuyết phương Tây hiện đại nói chung.
Authors:

Đinh, Thị Thanh Huyền
Keywords: Albert Camus
Biểu tượng nghệ thuật
Phê bình văn học
Tiểu thuyết
Văn học Pháp
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 89 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17389
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Hôn nhân trong sử thi Tây Nguyên (qua khảo sát một số tác phẩm sử thi Ê Đê, Ba Na, Mơ Nông)


Tổng quan về sử thi, sử thi Tây Nguyên và vấn đề hôn nhân trong sử thi Tây Nguyên. Nghiên cứu những đặc điểm của hôn nhân mẫu hệ (như sự chủ động của người phụ nữ trong hôn nhân, hình thái hôn nhân cư trú bên vợ, uy quyền của người phụ nữ) và những báo hiệu của hôn nhân phụ hệ được phản ánh trong sử thi Tây Nguyên (như sự chủ động của người đàn ông trong hôn nhân, những dấu hiệu cuả hôn nhân đa thê, hình thái hôn nhân cư trú không hoàn toàn theo bên vợ) – hôn nhân trong sử thi Tây Nguyên phản ánh nấc thang quá độ từ hôn nhân mẫu hệ đến hôn nhân phụ hệ. Nghiên cứu những cuộc hôn nhân mang tính anh hùng ca và mối quan hệ chiến tranh – hôn nhân được phản ánh trong sử thi Tây Nguyên. Tìm hiểu vấn đề hôn nhân đối ngẫu trong sử thi Tây Nguyên và bức tranh xã hội Tây Nguyên trong ánh hồi quang của thời đại sử thi.
Authors:

Vũ, Hoàng Hiếu
Keywords: Nghiên cứu văn học
Sử thi
Sử thi Tây Nguyên
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 111 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17388
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Khảo sát hoạt động của một số liên từ gốc Hán trong các tác phẩm văn chính luận của Hồ Chí Minh

Khái quát chung về hư từ tiếng Việt, liên từ gốc Hán trong tiếng Việt và khảo sát sự xuất hiện của các liên từ gốc Hán trong tiếng Việt. Nghiên cứu, khảo sát hoạt động chức năng của một số liên từ gốc Hán Việt và các liên từ Hán Việt Việt hoá trong các tác phẩm văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh nhằm thấy được đặc điểm, sự hoạt động cụ thể cũng như sự thay đổi của chúng trong tiếng Việt theo hướng Việt hoá trong tiếng Việt hiện đại. Rút ra những nhận xét bước đầu về hoạt động của các liên từ gốc Hán trong tiếng Việt hiện đại và đưa ra những ý kiến đề xuất cho việc học tập và nghiên cứu các liên từ gốc Hán trong tiếng Việt.
Authors:


Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Hồ, Chí Minh, 1890-1969
Liên từ
Ngôn ngữ học
Từ Hán Việt
Văn chính luận
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 46 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17387
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu đối chiếu phép tỉnh lược hồi chỉ trong tiếng Anh và tiếng Việt

Trình bày các khái niệm về chỉ xuất, hồi chỉ, tỉnh lược, tỉnh lược hồi chỉ - phương thức liên kết tỉnh lược hồi chỉ được đánh giá là một trong các phương thức đem lại hiệu quả liên kết và ngữ dụng tối ưu nhất. Tập trung nghiên cứu về tỉnh lược hồi chỉ chủ ngữ và tỉnh lược hồi chỉ vị ngữ trong tiếng Anh và tiếng Việt ở trong các câu đơn, câu ghép đẳng lập, câu ghép chính phụ, câu bị động, tìm ra những nét tương đồng và dị biệt của hiện tượng này giữa hai ngôn ngữ. Từ đó kiến giải vấn đề để nâng cao hiệu năng sử dụng và nghiên cứu, nhất là nâng cao chất lượng dịch thuật, giảng dạy tiếng Việt cho người Việt và cho người nói tiếng Anh học tiếng Việt; giúp cho người học có thể phân tích và tiếp thụ văn bản song ngữ Anh - Việt một cách hiệu quả.
Authors:


Hoàng, Thị Hà
Keywords: Câu
Phép tỉnh lược
Tiếng Anh
Tiếng Việt
Tỉnh lược hồi chỉ
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 102 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17386
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)